Запитване

Намерете ни

Чат с нас

Inquiry

Find us

Chat with us

Продължете към съдържанието

Европейски проект

Начало » Европейски проект

Начало » Европейски проект

Европейски проект

 

На 17.06.2024 г. ТОП ПРИНТ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС BG-RRP-3.008-0177-C01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика».

Обща цел на проекта:  Основната цел на предложението за изпълнение на инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Специфични цели на проекта са:

  1. Трансформация на производствените процеси, чрез преминаване към кръгови модели;
  2. Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;
  3. Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

Планираните за закупуване Дигитална UV печатна машина-1бр. и Сублимационен принтер-1бр.  ще допринесе за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност  и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

Обща стойност на проекта: 776 464.51 лв., от които 388 232.25 лв. европейско финансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

  • Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:
  • Намаляване образуването на отпадъци;
  • Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба;
  • Използване на ресурси с биологичен произход.

 

––––––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––

Проект BG-RRP-3.008-0177-C01 «Подкрепа за прехода към кръгова икономика», финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТОП ПРИНТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД.


Warning: Attempt to read property "use_trailing_slashes" on null in /home/topprint/public_html/wp-includes/link-template.php on line 49

Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function wp_rewrite_rules() on null in /home/topprint/public_html/wp-includes/rewrite.php:564 Stack trace: #0 /home/topprint/public_html/wp-content/plugins/cache-enabler/inc/cache_enabler_disk.class.php(365): url_to_postid('https://topprin...') #1 /home/topprint/public_html/wp-content/plugins/cache-enabler/inc/cache_enabler_disk.class.php(80): Cache_Enabler_Disk::create_cache_file('\x1F\x8B\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x03\xED\xBD\xEB\x92\e...') #2 /home/topprint/public_html/wp-content/plugins/cache-enabler/inc/cache_enabler_engine.class.php(149): Cache_Enabler_Disk::cache_page('<!DOCTYPE html>...') #3 [internal function]: Cache_Enabler_Engine::end_buffering('<!DOCTYPE html>...', 9) #4 /home/topprint/public_html/wp-includes/functions.php(5427): ob_end_flush() #5 /home/topprint/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(324): wp_ob_end_flush_all('') #6 /home/topprint/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters('', Array) #7 /home/topprint/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #8 /home/topprint/public_html/wp-includes/load.php(1280): do_action('shutdown') #9 [internal function]: shutdown_action_hook() #10 {main} thrown in /home/topprint/public_html/wp-includes/rewrite.php on line 564