Запитване

Намерете ни

Чат с нас

Inquiry

Find us

Chat with us

Продължете към съдържанието

Общи условия

Начало » Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас – като ПОТРЕБИТЕЛ и дружествата от J POINT GROUPс който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до/зареждането на/ интернет страницата http://www.j-point.net/, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Дружествата от J POINT GROUP са създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

 

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите общи условия, изброените понятия се ползват със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„ЛИЧНИ И НЕТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ“ се отнасят за потребителите на сайта в качеството им на физически и/или юридически лица, които не следва да използват съдържанието на сайта за други цели, освен изброените в общите условия;

„ДОГОВОР“ е съглашението между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и дружествата от състава на    J POINT GROUP, в качествата им на администратори и собственици на сайта http://www.j-point.net/ и всички останали сайтове на отделните дружества от състава на J POINT GROUP, които може да се достъпват от този сайт или с директен достъп от потребителя, което съглашение уговаря правата и задълженията при използването на услугите предоставени чрез сайта и информацията съдържаща се в него.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

  • Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS/ Denial of Service- претоварване на сървъра/, проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

ІІ. ЗАЩИТЕНИ ПРАВА

Дружествата от състава на J POINT GROUP са изключителен собственик на интернет сайта и на всички негови приложения и модули. Съдържанието на интернет страницата на J POINT GROUP е със защитени авторски права. Всички права са запазени. Всички права на интелектуалната собственост върху информационните ресурси и материали, както и на графични знаци, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до носене на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с българското законодателство.

 

ІІІ. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този уебсайт http://www.j-point.net/ (“Уебсайт”) се притежава и управлява от „Топ Принт“ ООД, ЕИК 14805105 (като част от състава на “J POINT GROUP”. Навсякъде в текста за избягване на всякакво съмнение, „Топ Принт“ ООД се нарича “J POINT GROUP”). Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним, каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от             J POINT GROUP на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

 

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружествата от състава на J POINT GROUP са администратори на лични данни, регистрирани по Закона за защита на личните данни. Дружествата от J POINT GROUP се ангажират да гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяни от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ онлайн посредством попълнени заявки към нас. Разкриването е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени по закон да  изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработката на предоставените лично от него данни за целите на директния маркетинг. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до J POINT GROUP чрез формата за обратна връзка. Приоритетна цел на J POINT GROUP е да осигури  и предостави на своите ПОТРЕБИТЕЛИ разумно ниво на безопастност на личните данни.

Събраната информация се обработва от J POINT GROUP единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки/поръчки и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или, за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно   J POINT GROUP не носи отговорност за нея.

 

VІ. ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате:

  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от J POINT GROUP;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато им